Tuesday, March 10, 2009

List of Odia Films and Year of Release

Sita bibaha (1934)

Lalita (1948)

Shri Jagannatha (1950)

Rolls 2-8 (1951)

Sapta-sajya (1951)

Amari gan jhua (1953)

Kedar Gouri (1954)

Bhai Bhai (1955)

Ma (1958)

Mahalakshmi Puja (1959)

Parinama (1960)

Sri Lokanatha 1960

Dasyu Ratnakara (1962)

Jayadeba (1962)

Nuabou (1962)

Lakshmi (1962)

Sri Sri Patitapabana (1963)

Nari (1963)

Manikajodi (1963)

Jeeban sathi (1963)

Suryamukhi (1963)

Sadhana (1964)

Amada bata (1964)

Naba janma (1965)

Abhinetri (1965)

Malajanha (1965)

Ka (1966)

Matira Manisha (1967)

Arundhati (1967)

Stree (1968)

Kie kahara (1968)

Bandhana (1969)

Adina megha (1969)

Sansar (1970)

Ghara bahuda (1973)

Dharitri (1973)

Ghara sansara (1973)

Mana akasha (1974)

Jajabara (1975)

Mamata (1975)

Samaya (1976)

Gapa hele bi sata (1976)

Bati ghara (1976)

Sesha srabana (1976)

Sindura bindu (1976)

Amara prema (1977)

Abhimana (1977)

Punarmilana (1977)

E nuhen kahani (1977)

Mukti (1977)

Bandhu Mahanty (1977)

Paribara (1978)

No comments: